EÄÜ kongress 4.mail Nuku teatris

9:30 – 10:00 Delegaatide kogunemine ja registreerumine

10:00 – 10:10 EÄÜ presidendi tervitus. Pille Teesalu

10:10 – 10:30 Protokollija valimine

                         Häältelugemiskomisjoni moodustamine

                         Delegaatide arvu täpsustamine

                         Hääletuskorra tutvustamine

                         Päevakorra tutvustus ja kinnitamine

10:30 – 12:15 Põhikirja muutuste tutvustus ja kinnitamine

                         EÄÜ Arengukava tutvustus

                         MACAT – organisatsiooni võimekuse ülevaade

                         Presidendi ja juhatuse tegevusaruanne 2014 – 2017

12:15 SIRUTUSPAUS

12:30 – 13:30  EÄÜ JUHTORGANITE  VALIMISED

President ja asepresident

EÄÜ presidendi ja asepresidendi kandidaatide enesetutvustus

Hääletamine ja häälte lugemine

 Vaheklipp/meelelahutus

Presidendi ja asepresidendi valimistulemustest teavitamine

 13:30 – 14:30  LÕUNA

14:30 – 15:00  JUHATUSE LIIKMETE VALIMISED

Juhatuse liikme kandidaatide tutvustamine

Juhatuse liikmete valimine ja hääletus

Tulemuste avalikustamine

Vaheklipp/meelelahutus

15:00 – 15:30  Alustava volikogu liikmete kinnitamine

15:30  Lõpetava juhatuse ja  volikogu tänamine, vaba  mikrofon

16:00 – 17:00 Üllatus päeva lõpetuseks