Juhendid

EESTI JUHENDID

Käesolevas loetelus on ravijuhendid, mis on igapäevaselt sünnitusabi ja günekoloogia valdkonnas tegutsemiseks. Ravijuhendid on tervishoiutöötajatele töövahendid, mis on koostatud tõenduspõhistel alustel, mis baseeruvad rahvusvahelistel kliinilistel tõendusmaterjalidel, kohalikele kuludele ja väärtushinnangutele. Juhendid käsitlevad üldreeglina ühte haigust või tervise seisundit ning annab juhiseid ennetustegevuseks, haiguste diagnoosimiseks, patsientide koolitamiseks, ravimite ja tehnoloogia kasutamiseks  vms.

RAHVUSVAHELISED JUHENDID

Rahvusvahelised juhendid on inglise keeles. Kui juhend on tõlgitud eesti keelde, siis on see ära märgitud juhendi järgi. Rahvusvaheliste juhendite puhul on jaotus organisatsioonide järgi, kes juhendi on väljastanud ning eesmärgiga kuvada ämmaemanda kutsele olulisi soovitusi. 

WHO ( World Health Organisation) – MTO (Maailma Tervishoiu Organisatsioon) poolt väljatöötatud juhendid on koostatud ülemaailmse nõuandekogu koostööna, millesse on kaasatud MTO liikesriigid, riiklikud – ja rahvusvahelised ametiasutused. Kaasatud on farmaatsiatoodete ekspertide nõuandekomisjonid, kes omakorda teevad koostööd rahvusvahelisel tasandil erinevate spetsialistide tasandil farmakoloogia ja farmaatsiatoodete valdkonnas.  

WHO ämmaemandusharidus:

RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) Green-top Guidelines – RCOG koostab juhendeid kliinilise praktika hea tava järgmiseks, mis põhinevad tõenduspõhistel uuringutel. Juhendid sisaldavad tunnustatud kliinilisi meetodeid ja tegevusi.

NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) – NICE juhendid on tõenduspõhised soovitused tervishoiuspetsialistidele Inglismaal. Juhendid sisaldavad nii hooldust kui teenuseid, mis sobivad üldreeglina ühe konkreetse seisundi või haigusega patsiendi jälgimiseks, ravimiseks ja nõustamiseks. Eesmärk on ennetada haiguseid, edendada ja kaitsta inimese tervist, parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ning arendada tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuseid.

RCM (The Royal College of Midwifery) – RCM juhendid on suunatud ämmaemanduse arengule ning põhinevad iga konkreetse teema hiljutisel süstemaatilisel uuringul. Juhendite koostamise töörühmadesse on kaasatud ekspertide nõuandekogud/-rühmad, ämmaemandad, sidusrühmad, sünnitusabi, pediaatria ja anesteesia valdkonna spetsialistid jt vajalikud akadeemikud. Juhendeid vaadatakse üle iga kolme aasta järel juhendrühma poolt.

ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologists) –  ACOG juhendid toetavad hetkel kliinilises praktikas kasutusel olevate jälgimiste ja ravide tegevusi. 

RAHVUSVAHELISED SEISUKOHAD

ICM (International Confederation of Midwives) – ICM seisukohad kirjeldavad ämmaemanda kutse põhiväärtuseid, eetikat, uskumusi, pere, ema ja vastsündinu tervisega seotud küsimusi või laiemaid sotsiaalseid/ühiskondlikke/majanduslikke probleeme.

Mõned ICM seisukohad  annavad juhiseid ämmaemandusvaldkonna arendamiseks.

RAHVUSVAHELISED RAPORTID

Raportid on kirjalikud  ettekanded, mis annavad ülevaate ämmaemandusvaldkonnast või seda valdkonda lähedalt puudutavate teemate statistikast maailmas.

Centers for Disease Control and Prevention National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases 

RCOG Green-top Guidelines: