Õpi ämmaemandaks

Ämmaemandaks on võimalik õppida Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolides.

 

Õppekava nimetus Ämmaemanda põhikoolitus
Midwifery Curriculum
Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe
Õppevorm Päevane õpe
Õppeasutus Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Õppekava maht (EAP) 270 EAP
Õppe nominaalkestus 4,5 aastat
Õppekeel(-ed) Eesti keel
Õppe alustamise tingimused Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon
Õppekava peaeriala ja nende maht (EAP) Ämmaemand
Kõrvaleriala(d), muud võimalikud
spetsialiseerumised õppekavas
Õppekava eesmärk Õppekava eesmärk on ette valmistada ämmaemandaid/õdesid
rahvusvaheliselt reguleeritud kutsealal tööle asumiseks nii iseseisva
spetsialistikui multidistsiplinaarse tervishoiu meeskonna liikmena.
Õppekava läbinu on saanud ettevalmistuse ämmaemandus/ õendusabi
planeerimiseks, realiseerimiseks, hindamiseks ja dokumenteerimiseks
tervishoiu erinevatel aladel arvestades üksikisiku, perekonna ning
ühiskonna vajadusi. Õppekava läbinutel on võimalus jätkata
õpinguid ämmaemanda/õe või sellega lähedase kutse- või eriala magistriõppes.
Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilise
kraadi nimetus
Rakenduskõrgharidusõppe diplom (ämmaemanda ja üldõe kutse)
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Diplom ja akadeemiline õiend, Diploma Supplement