Euroopa Ämmaemandte Ühingu (EMA) volikogu, Zagreb 2013

EÄÜ delegaadina oli mul au esindada Eestit EMA aastakoosolekul Zagrebis 27.-28.09.2013

Kohal oli 24 EMA liikmesriiki. 2013 aastal on EMAga ühinenud uued liikmed: Leedu Ämmaemadnate Ühing (200 liiget)

Horvaatia uus ämmaemadnate ühing, Rumeenia (21 liiget), Ungari (2013 a. GMile kohaletulek oli spondeeritud Saksamaa poolt) ja Bulgaaria. Prantsuse ämmaemandustudengite organisatsioon esitas avalduse, et EMA liikmeks astuda, mis tekitas elava arutelu volikogus. Hääletuse tulemusena leiti, et prantsuse ämmaemandustudengite ühing võib astuda EMA liikmeks ja olla hääletusõiguseta vaatlejaliige.

Järgnes aastakoosoleku päevakorra kinnitamine, 2012 aasta GM protokolli ülevaatamine ja tähevigade parandamine ning Horvaatia ämmaemandate ühingupidulik tervitus tervishoiu ministri poolt ning jätkus ettekandega: Kuidas ämmaemandus Horvaatias edasi areneb? Marija Pederin, Horvaatia Tervishoiu Ministeeriumist,

Horvaatia liitus juulis EUga, seega ämmaemadnate õpe peab muutuma direktiividest lähtuvaks. Horvaatia õigussüsteemis on legaliseeritud kõrgem ja algaja ämmaemadna tase. Ämmaemandate akt  kirjeldab kõik ämmaemadnate tegevused nagu meil kutsestandard. Ämmaemandate koolid on Splitis ja Zagrebis. Õpe kestab 3 aastat sisaldades nii teooriat kui parktikat. Toimub ka IPA programm, äe. assistentide koolitamiseks*. Magisterämmaemandate õpe toimub vaid ülikoolide juures ja ei  ole väga hästi käivitunud. Hetkel magistreid ei ole, aga õpet alustati Rijeka Ülikoolis ja varsti Splitis ning Zagrebis.

*Äe assistent on keskeriharidusega äe. üleminekuajaks kõrgharidusele jätkub keskeriharidusega äe. õpe. Väga hästi ei ole välja mõeldud tasemeõpe. Miks seda ei oska Horvaatia ühing öelda.

Edasi kinnitati EMA aastaaruanne 2012-2013. Pikemalt aastaaruandest loe siit.

EMA lähituleviku plaanid:

–          EMA teeb ettekande ICM konverentsil

–          EBCOG konverentsile oodatakse ettekannet EMA esindajalt, juhatus palub väga liikmesriikide esinejaid, kes ei ole sellises kohas esinenud, aga tahaksid esindada EMA esindajatena

–          EMA kodulehele on vaja linke EU tasasandil aktiivsete naiste, laste ja pereteemade parendamise eesmärkidega organisatsioonide kodulehtede kohta

–          EMA juhatus saadab rahvusvahelise küsitluse antenataalse ämmaemandusabi uurimistöö teemal. Uurimistööd juhib Saksamaa ja Belgia. Esimene osa valmis 2005 (?) Teema: riiklik anetanataalse ämmaemandusabi juhend.

Järgnes EMA finantsaruande tutvustamine ja kinitamine.

Pärastlõunal ja järgmisel päeval kuulasime ettekandeid teemadel:

  1. Ämmaemandus Horvaatias, Iva Podhorsky Storek
  2.  Ülevaade tervishoiutöötajate elukestva õppel projekti käivitamisest ja arengust EU-EACH2013/Health/07, Mervi Jokinen
  3. EU politika: mis seis on naiste õiguste ja inimõoigustega praegu? Dorota Sienkiewicz
  4. Terve ema ja terve laps – muutused emadushoolduses ja valikuvabadustes, Daniela Drandi
  5.  Direktiivi 2005/36/EC täeindamine EU tasandil, Mervi Jokinen
  6. Twin to twin projekti tutvustus, Franka Cadee
  7. Ämmaemadnuskórganisatsioonide tugevdamine kasutades ICM tööriista: MACAT, Mary Higgins
  8. EMA 2013-2014 eelarve tutvustamine,  Eva Matintupa

Aastakooslekul valiti uuesti ka EÄÜ president, kelleks sai jätuvalt Mervi Jokinen ja üks juhatuse liige Anita Prelec.

Järgmine aasta vahetuvad ühingus 2 juhatuse liiget: varahoidja ja sekretär.

EMA Annual GM 2014 toimub Tallinnas.

2015 GM korraldamismaa kandidaadid Rumeenia, Bulgaaria ja Küpros

Pressiteade EUROPEAN MIDWIVES HAVE GATHERED IN CROATIA

Elina Piirimäe

EÄÜ juhatuse liige