Tere tulemast Ämmaemandate Ühingu Kodulehele.
Ämmaemand – kure ametlik esindaja Eestis

KUTSE: Raseduskriisi nõustamise täiendkoolitusele 2018-2020.

 

SA Väärtustades Elu koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga alustab 2018.a septembris raseduskriisi nõustajate väljaõppega. Koolitust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
 
Koolituse eesmärk on pakkuda raseduskriisinõustamise täiendõpet töötamiseks tervishoiuvaldkonnas. Koolitusele on oodatud psühholoogi, vaimse tervise õe, ämmaemanda või hingehoidja väljaõppega isikud. 
 
Täiendkoolitus toimub Tallinnas perioodil september 2018 – detsember 2020 (kokku 2,5 aastat). Koolitus on jagatud 7-ks õppetsükliks, üks õppetsükkel on 4 kuud: september-detsember; jaanuar-aprill; mai-august. 
Õppetöö on planeeritud 1 kord kuus kolmel järjestikusel nädalapäeval, kuni 9 akt päevas (va august 2019 ja august 2020, mil õppetöö toimub 5-l järjestikusel nädalapäeval). Õppetööd ei toimu juuli 2019 ja juuli 2020. 
 
Õppimine on tasuline. Ühe õppetsükli hinnaks õppijale on 200 eurot. Kogu koolituse hind õppijale on kokku 1400 eurot (km ei lisandu).
 
Koolituse läbinu saab tunnistuse raseduskriisi nõustamisteenuse pakkumise kvalifikatsiooni kohta ja saab taodelda Raseduskriisi nõustaja, tase 6 kutset.
 
Vastuvõtutingimused
  • Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon või rakenduskõrghariduse diplom.
  • Vähemalt 2-aastane tervishoiu- ja/või vaimse tervise valdkonnas töötamise kogemus viimase 5 aasta jooksul.
  • On omandanud eeldusaineid (üldpsühholoogia, tervisepsühholoogia, arengupsühholoogia ja/või kriisipsühholoogia) vähemalt 6 EAP ulatuses.
Kandideerimisel tuleb esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV, akadeemilised dokumendid ja motivatsioonikiri teemal „Miks soovin õppida raseduskriisinõustajaks ja kuidas kavatsen tulevikus saadud oskusi rakendada” ja läbida edukalt vastuvõtuintervjuu.
 
Kandideerimisdokumendid palun esitada kuni 11.06.2018 aadressil margite@rasedus.ee
 
Lisainfo ja õppekava on kättesaadavad: 
http://rasedus.ee/tegevus/koolitus
http://save.ee/raseduskriisi-noustaja-taiendkoolitus/

Ühingust

Eesti Ämmaemandate Ühing on kutseorganisatsioon, ühendades Eesti ämmaemandaid. Organisatsiooni põhieesmärgiks on ämmaemanduse arendamine.
Lisainfo ja koostööpakkumised: juhatus@perekool.ee

Meie sotsiaalmeedias:


Koostööpartnerid

Kutseliit