Raseduskriisi nõustajate kutse hindamine

Raseduskriisi nõustajate kutse andjaks on Eesti Ämmaemandate Ühing

Eesti Ämmaeamandate Ühing  koostöös SA Väärtustades Elu ja ERNS-ga on välja töötanud raseduskriisi nõustajate kutse andmise korra ja hindamisstandardi.

Raseduskriisi nõustajal on võimalik taotleda raseduskriisi nõustaja kutset, tase 6.

Kutse andmise ja hindamise korraldusest annavad ülevaate kutse andmise kord ja hindamisstandard.

Raseduskriisi nõustaja kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

 

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda

Lisainfo

Kutsekoja koduleht

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid

  1. Kutse andmise kord
  2. Hindamisstandard

 

Lisainformatsioon on leitav Eesti Raseduskriisi nõustajate Seltsi kodulehelt