Ravimiinfo

ÕIGUSAKTID Riigi Teatajas

Riigikogu. Seadused.

Ravimiseadus1Redaktsiooni jõustumise kp: 09.06.2019. Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.03.2022

Sotsiaalminister. Määrused.

Ämmaemandusabi 

Ravimid.

RAVIMIAMET

Ravimiamet on valitsusasutus, mille ülesandeks on kaitsta rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu. Ravimiamet on Sotsiaalministeeriumi haldusalas. http://www.ravimiamet.ee 

Ämmaemandal on õigus välja kirjutada retseptiravimeid, mille eelduseks on põhjalikud teadmised farmakoloogiast. Teadmised omandatakse põhiõpet läbides ja järjepidevas enesetäiendamises.

Ravimite välja kirjutamisel ning manustamisel on olulisim omada teadmiseid ja tunda ära ravimi kõrvaltoimed ning õigeaegselt sekkuda.  Mitme ravimi kooskasutamisel on oluline teada võimalikke ohtlikke koostoimeid.

Ämmaemandal on kohustus teada anda kõikidest tõsistest ravimite kõrvaltoimetest

Ämmaemandal on õigus saada uusi teadmisi turuloleva ravimi
kohta (kasu-riski suhte hindamine) ning muuta nende uute teadmistega ravimite kasutamist ohutumaks. 

Eestis müügil olevate ravimite kohta saab informatsiooni Ravimiregistri lehelt, kus on kuvatud kas ravim on retsepti- või käsimüügiravim, piirangud konkreetse ravimi väljakirjutamisel, pakendi märgistus, suurus ja disain.

Täiendavad riskivähendamise meetmed on ohutusmuutused ravimiteabes ja sellega kaasnev ohutusalane teabekiri