Tere tulemast Ämmaemandate Ühingu Kodulehele.
Ämmaemand – kure ametlik esindaja Eestis

Täiendusõpe TÜ õendusteaduse õppetoolis kevadsemestril 2020

 

Head tervishoiutöötajad!

Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool pakub teile traditsioonilist võimalust osaleda täiendusõppijana õendusteaduse magistriõppe kevadsemestri ainetel. Õpingud on avatud paljude erialade spetsialistidele: õdedele, ämmaemandatele, füsioterapeutidele, tegevusterapeutidele, tervisekaitse spetsialistidele, tervisedendajatele, bioanalüütikutele ja radioloogiatehnikutele. 

 

Läbida saab nii erialaaineid, mis käsitlevad juhtimist ja pedagoogikat, kui ka uurimistööle keskenduvaid aineid. 

Ainele/ainetele registreerumiseks võtke meili teel ühendust kontaktisikuga hiljemalt 6. veebruaril 2020.

Vt ka https://tervis.ut.ee/et/oppimine/taiendusope-oendusteaduse-oppetoolis (täiendusõppest õendusteaduse õppetoolis)

Vt ka https://tervis.ut.ee/et/oppimine/tunniplaan-akadeemiline-kalender (magistriõppe tunniplaanid)

 

Ühingust

Eesti Ämmaemandate Ühing on kutseorganisatsioon, ühendades Eesti ämmaemandaid. Organisatsiooni põhieesmärgiks on ämmaemanduse arendamine.
Lisainfo ja koostööpakkumised: juhatus@perekool.ee

Meie sotsiaalmeedias:


Koostööpartnerid

Kutseliit