Auliikmed

Eriliste teenete eest Eesti emadushoolduse ja ämmaemanduse arendamisel ning seoses 
Eesti Ämmaemandate Ühingu 80. sünnipäevaga 2007.aastal 
omistati EÄÜ auliikme staatus koos aumärgi kandmise õigusega 

Vilma Meriküllile, 
Tiiu Ollisele, 
Ene Arusoole, 
Ivo Saarmale, 
Ferenc Szirkole.