Logo

Eesti Ämmaemandate Ühingu sümbol                                                                                  

EÄÜ logo statuut

Katrin Linde ettepanek Eesti Ämmaemandate Ühingu märgi tegemiseks jõudis meieni ämmaemandate päevadel Roostas 2000. aastal:

“Käesolevaga teen ettepaneku võtta kasutusele väga vana sümbol – ristimärk igaveses eluringis eesti sõlel.
Esimene, väike sõlg kinnitati väga vana kombe kohaselt igale Eesti lapsele kohe peale sündi tema esimeste riiete külge. Seda esimest, sünni järel saadud väikest sõlge kanti kraenööbi kõrgusel. Elu jooksul kingiti tüdrukule veel mitu sõlge – kõigil neil oli kaitsefunktsioon.
Leian, et ämmaemanda poolt kantav väike eesti sõlg rõhutab kandja kustumatut väärikust ning püüab vaataja, ka abivajaja pilku vajalikul moel, rõhutades elu püsiväärtusi:

  • Ükskõik kuidas sõlge keerad, ta on ikka ristimärk
  • Ristimärgi ümber on katkematu ringina elulõng
  • Kõik osad viitavad igavesele elu sünnile
  • Sõlg on väga hea lühike kokkuvõte kogu eesti rahvuslikust ornamentikast.

Vaatad seda ja lihtsalt on hea olla!”

Aeg on edasi läinud ja tänaseks on märk valmis.
Sõle rahvuslikule ornamendile on lisatud kiri “Eesti Ämmaemandate Selts”.

Eesti Ämmaemandate Seltsi auliikmetele omistatakse auliikme tiitel, millega käib kaasas seltsi märk rosetil.

Seltsi liikmed said märgi osta Tartus 75. sünnipäevakonverentsi ajal hinnaga 100.-EEK, hiljem 130.-EEK.

Märgi idee autor – Katrin Linde
Kavandi autor – Uku Põllumaa
Teostus – Heinar Ivanov